ul. Kaprów 4a, 80-316 Gdańsk- Oliwa, Polska, tel. +48 570 778 384

Traditional Thai massage

od 129 zł do 210 zł

Thai hot coconut oil massage

form 170 to 260 zł

Thai head massage

from 60 zł to 90 zł

Thai aroma oil massage

od 159 zł do 250 zł

Thai hot herbal stamps massage

from 249 zł to 300 zł

Thai back massage

129 zł

Thai legs and feet massage 

od 55 zł do 99 zł

Thai massage for pregnant women

from 129 zł to 250 zł