ul. Kaprów 4a, 80-316 Gdańsk- Oliwa, Polska, tel. +48 570 778 384